Obce

Mikroregion Labské skály
Verwaltungsgemeinschaft Königstein
 
Mikroregion Labské skály

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Labské skály tvoří devět obcí, jež leží v severní části okresu Ústí n. Labem (Libouchec, Petrovice, Povrly, Ryjice, Tisá, Velké Chvojno) a v jižní části okresu Děčín (Dobkovice, Jílové, Malšovice). Území jmenovaných obcí leží v Euroregionu Labe. Rozloha mikroregionu Labské skály činí cca 191 km2, dohromady žije v jeho obcích téměř 13 tis. obyvatel.

Mikroregion byl založen v r. 2001 za účelem společného řešení problémů přesahujících rámec jednotlivých obcí a zároveň společného rozvoje území, především v oblasti hospodářství, kultury, sportu a cestovního ruchu. Území mikroregionu patří do oblasti Českého Švýcarska. Návštěvníkům má určitě co nabídnout – k návštěvě je láká velmi rozmanitá a členitá krajina od břehů Labe přes nejrůznější vrcholy Českého středohoří či Děčínské vrchoviny směrem ke státní hranici se Saskem, kde se otvírá úchvatné panorama Tiských stěn a Děčínského Sněžníku. Návštěvníci mikroregionu mohou v létě využít širokou síť turistických i cyklistických tras, v zimě mohou procházet romantickou krajinou na běžkách po vyznačených trasách. Milovníci přírody si rozhodně přijdou na své – příroda je místy téměř neporušená a z mnoha atraktivních skalních útvarů a dalších vrchů se nabízí bezpočet úchvatných výhledů do krajiny. Milovníky kultury jistě potěší řada památek a pestrá historie celé oblasti. Mikroregion nabízí také rozmanité možnosti sportovního vyžití a rekreace: vedle několika koupališť jsou zde sportovní areály různého zaměření, skalní města jsou vyhledávaným cílem horolezců a Labe využívá stále více vodáků. Po celý rok se v jednotlivých obcích konají nejrůznější kulturní a sportovní akce pro veřejnost. Přijměte tedy srdečné pozvání do našeho mikroregionu. Uvidíte, že si tento kraj oblíbíte stejně jako jeho obyvatelé. Přejeme Vám mnoho krásných zážitků na cestách po mikroregionu.

Správní společenství Königstein

Správní společenství Königstein (dále jen Společenství) tvoří celkem 5 obcí: Gohrisch, Königstein jako pověřená obec, Kurort Rathen, Rosenthal – Bielatal a Struppen. Vznikalo postupně v letech 1999 – 2002. Největší je město Königstein (3 000 obyvatel), nejmenší jsou vzdušné lázně Rathen (450 obyvatel). Společenství se rozkládá na území o výměře cca 135 km2, ve kterém žije přibližně 10 350 obyvatel. Území je přirozeně ohraničeno řekou Labe a přilehlými Labskými pískovci. Na území Společenství se nachází největší počet nápadných stolových hor v regionu Saského Švýcarska a obě nejnavštěvovanější turistické atrakce – Bastei (Bašta) a pevnost Königstein. Posledně zmíněná patří se svou rozlohou 9,5 ha (stejně velká jako známý ostrov Helgoland) k největším výšinným hradům v Evropě. V roce 2000 hrad navštívilo bezmála 650 000 hostů z celého světa. Jazyková bariéra při návštěvě pevnosti není problém – k dispozici jsou letáky a také audioprůvodce v několika světových jazycích a také v češtině. Území společenství je protkáno sítí nádherných turistických a cyklistických tras, které nabízejí mnoho možností vyžití pro sportovce i milovníky přírody. Zájemci o kulturu mohou obdivovat nejrůznější památky a zajímavé stavby. Malebné, udržované obce s návsemi plnými květin, upravenými domy s pěknými zahrádkami, obklopené pískovcovými skalami, a hezké městečko Königstein s mnoha zajímavostmi – v takovém prostředí zcela zapomenete na starosti všedních dnů.

Pro oblast má velký význam cestovní ruch, proto zde najdete mnoho útulných restaurací, penzionů i možností ubytování v soukromí a rovněž velmi pestrou nabídku služeb (např. půjčovny a opravny kol, doprava zavazadel, možnost výletů s průvodcem, připravené zábavné programy pro děti i dospělé a mnoho dalších). V každé z obcí najdou návštěvníci informační centrum, jejichž pracovníci rádi podají nejrůznější informace, doporučí výlet nebo rezervují ubytování. Přijměte tedy pozvání do našeho malebného regionu. Můžete zde aktivně sportovat, zažít mnoho zajímavého nebo odpočívat a kochat se překrásnou přírodou s jedinečnými pískovcovými skalami a mnoha výhledy do krajiny. Těšíme se na Vaši návštěvu!

Přeshraniční spolupráce

Obce mikroregionu Labské skály a Správního společenství Königstein (celkem 14 obcí) uzavřely 27. června 2005 smlouvu o spolupráci. Společně chtějí realizovat projekty především v oblasti kultury, sportu, cestovního ruchu a přispívat ke zlepšení česko-německých vztahů. Oba partnery spojuje jednak prolínající se historie v česko-saském pohraničí, jednak společné problémy, ale především snaha zvýšit atraktivitu tohoto území, patřícího do Česko-saského Švýcarska, pomocí rozvoje cestovního ruchu. Dosud se v rámci této spolupráce podařilo uvést do provozu společné internetové stránky v české, německé a anglické verzi a instalovat informační tabule. V plánu je celá řada dalších projektů, proto mohou návštěvníci každý rok objevit něco nového. Naši obyvatelé mezi sebou navazují stále další kontakty; za zmínku stojí i skutečnost, že se české děti učí ve školách německy a mnoho německých dětí zase česky. Tak se nám daří smazávat hranici, která naše území rozděluje.