Koncepce přeshraniční sítě pro cestovní ruch v Königsteinu a okolí, mikroregionu Labské skály a mikroregionu Milada

Obsahem tohoto pokročilého projektu na české straně bylo přeshraniční zjištění aktuálního stavu nabídek v cestovním ruchu (seznam poskytovatelů, výčet služeb, speciality, zajímavosti pro turisty) jako podklad pro síť, stanovení potřeb se zvážením šancí zdejšího regionu. Projekt byl realizován v souladu s německým partnerským (pokročilým projektem) za účelem vytvoření regionální sítě pro cestovní ruch v projektovém území (Königstein/Trmice, Správní Společenství Königstein/mikroregion Labské skály/mikroregion Milada) s integrovanými infrastrukturálními opatřeními. Koncepce sítě pro cestovní ruch obsahuje návrh organizace, stanovení lhůt a odpovědností a nákladů pro uvedení sítě do provozu a základní rozvaha propagace celého česko-německého pohraničí.

Český partner se účastnil workshopů s účastníky z projektového území za účelem společného plánování sítě pro cestovní ruch a pro zvýšení přijatelnosti projektu na obou stranách. V rámci českého projektu se uskutečnila celkem 4 koordinačních jednání s českým a německým partnerem a firmou pověřenou realizací projektu na německé straně (SEG GmbH) za účelem koordinace činností na obou stranách hranice, prezentace dílčích výsledků a stanovení dalších úkolů. Jednání proběhla 2x v Königsteinu a 2x v Jílovém.

Projekt "Koncepce přeshraniční sítě pro cestovní ruch v Königsteinu a okolí, mikroregionu Labské skály a mikroregionu Milada" byl spolufinancován Iniciativou Evropského společenství INTERREG III A, z Fondu malých projektů v rámci Euroregionu Elbe/ Labe.

Informace o tomto česko-německém projektu najdete zde:
dokumenty v německém jazyce

Tento projekt byl podpořen EU - Iniciativou INTERREG III A, Fond malých projektů, v rámci Euroregionu Labe.

EU EL

Nositelem projektu je mikroregion Labské skály

Euroregion Elbe/Labe - www.euroregion-labe.cz